Si sou professors o aprenents de valencià, o si vos esteu plantejat obtindre algun dels títols de certificació de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV), segurament ja coneixeu la notícia: el model de proves canvia! És el caos? L’apocalipsi? La fi de món tal com el coneixem? NO! Res d’això. És molt senzill: llegiu un poc més i vos contaré el que sé…

La intenció de la Conselleria d’Educació amb el canvi de model és que les proves siguen més comunicatives i que s’adapten a les exigències del Marc europeu comú de referència per a les llengües. Segons es va destacar en la presentació oficial de les proves, volen que el títol demostre realment la capacitat del parlant de produir discursos orals i escrits, i no de conéixer les excepcions de la norma gramatical. S’ha acabat el model que va a buscar l’error: és l’hora de certificar que els parlants de la nostra llengua són realment competents a l’hora de parlar-la. Això vol dir que tot serà diferent enguany? No!

noves-provesjqcv

  • Any 2018: tots els nivells dels certificats que expedeix la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià s’adapten al model nou, el que té en compte el Marc europeu. Tindrem exàmens de nivell A2, B1, B2, C1 i C2: és ací quan desapareixen el Mitjà i el Superior que fins ara coneixíem, els d’omplir buits amb a), b) i c) i saber-se de memòria refranys que només diuen en un indret recòndit de la comarca on Doraemon va perdre l’espardenya. ATENCIÓ! Això no vol dir que, si heu obtés el certificat de C1 o C2 amb anterioritat al canvi, deixe de ser vàlid. Seguirà sent tan vàlid com sempre! Fixeu-vos que ha aparegut un nivell, el B2, que fins ara no es podia obtindre mitjançant la Junta Qualificadora: es feia el gran salt de l’Elemental (equivalent, més o menys, al B1) al Mitjà (equivalent, si fa no fa, al C1). Això significa que el procés d’aprenentatge podrà seguir una gradació més lògica. a més, les universitats, els ajuntaments i els centres de formació de persones adultes podran expedir certificació de nivell A1 (el més bàsic) a partir d’un curs de formació. No se sap encara, però, què passarà amb les proves de Llenguatge administratiu, Correcció de textos i Llenguatge als mitjans de comunicació.

 

noves-provesjqcv1

Al web de la Junta Qualificadora ja es poden consultar, d’una banda, els continguts (programa) i l’estructura de cada prova amb el nou model i, d’altra banda, un model de prova per a cada nivell. Heu de tindre en compte, però, que els models de prova del B2, C1 i el C2 (els que començaran a aplicar-se el 2018) són provisionals i, per tant, poden patir modificacions. El que ens interessa ara mateix, doncs, és saber en què han canviat les proves que ja tenen un model definitiu i que s’aplicaran enguany: les dels nivells A2 i B1. Sí o no? Sí? Doncs seguiu amb mi…

noves-provesjqcv2

Comprensió oral

No ha canviat massa. Escoltareu dos textos, de temàtica quotidiana. En el primer haureu de respondre preguntes de vertader o fals i, en el segon (el diàleg), d’opció múltiple.

Comprensió escrita

Fins ara, els exàmens de Coneixements orals tenien un text llarg, que s’havia de contestar amb preguntes de vertader o fals, i dos textos curtets, on calia triar entre respostes d’opció múltiple. Açò sí que ha canviat: ara es busca un paper més actiu de l’examinand. A més de dues preguntes de l’estil de les anteriors (una de contestar V/F i una d’opció múltiple), se n’ha afegit una (ací podeu veure el model complet de prova A2 de la JQCV) en què haureu de relacionar paràgrafs amb enunciats.

Expressió escrita

Ací tampoc no hi ha un gran canvi: haureu de redactar un text d’entre 50 i 70 paraules (abans recomanaven unes 50 paraules) que respondrà a un enunciat de temàtica quotidiana. Els formats no varien molt tampoc: correu electrònic, nota, formulari tancat… textos senzills sempre.

Expressió oral

Primera novetat: l’examen sempre començarà amb la presentació de l’examinand. Açò ja vos ha de sonar si vos heu presentat (o vos heu preparat per) a alguna prova de la CIEACOVA. Aquest apartat s’avalua, així que és convenient preparar-lo.

Segona novetat: sembla que, en la conversa guiada (que era un apartat que ja existia en les proves de Coneixements orals, tot i que no apareixia al dossier de l’examinand) sí que tindreu visibles les preguntes a partir de les quals haureu de produir el vostre discurs. En les proves antigues, aquestes preguntes només les veia l’examinador.

La situació comunicativa no ha canviat gaire: vos donaran una situació quotidiana i haureu de triar entre ser el personatge A o el personatge B. A partir d’ací haureu de mantindre una conversa amb un altre examinand.

noves-provesjqcv3

Comprensió oral

Atenció! Primer canvi que notareu: fins ara, només la prova de Coneixements orals tenia un apartat de comprensió oral. Això canvia amb el nou model, en què tots els nivells tenen apartat de comprensió oral. En el nivell B1 de la JQCV, a diferència de la CIEACOVA, no heu de fer un resum a partir d’un àudio, sinó que heu de contestar una pregunta d’opció múltiple, una de vertader i fals i una de relacionar fragments d’àudio amb titulars, cadascuna a partir d’un àudio diferent.

Comprensió escrita

La primera pregunta d’aquest apartat (exercici 4 de la prova model) ja vos deu ser familiar: respondre preguntes de vertader i fals a partir d’un text escrit. El següent exercici ja té una finalitat més comunicativa: haureu de relacionar uns textos amb uns altres. L’activitat que vos proposen al model, per exemple, és relacionar uns clients d’una llibreria (les descripcions i gustos dels quals vos proporcionen) amb la lectura que els hauríeu de recomanar, entre una sèrie de llibres que també teniu descrits. Si teniu una bona competència lectora, açò no vos ha de suposar cap problema!

Expressió escrita

Un altre canvi important: ja no haureu de redactar un únic text, sinó dos. El primer és un format molt paregut al que hi havia fins ara a l’Elemental de tota la vida: una redacció de 170/190 paraules (fins ara n’eren 100, això sí), amb format i temàtica quotidianes (molt semblant al que hem dit en A2, però afegint-hi narracions i descripcions). El segon és un resum que ha de contindre entre 130 i 150 paraules a partir d’un text escrit. La diferència amb la prova de B1 de CIEACOVA és que el resum es fa a partir d’un text que podeu llegir i rellegir, i no d’un àudio que només escolteu dues vegades. En qualsevol cas, fixeu-vos que ara tant en unes proves com en les altres apareix una activitat de resumir: és hora de treballar la capacitat de síntesi!

Expressió oral

Novament, l’examen comença amb la vostra presentació, que podeu preparar prèviament. El canvi principal que notareu és que, a diferència de les proves antigues, ja no hi ha un text per a llegir en veu alta, sinó un enunciat curt a partir del qual heu de fer un monòleg. A més, la prova de B1 incorpora ara un diàleg amb un altre examinand: com en el nivell A2, tindreu una situació comunicativa en què haureu de ser personatge A o B. Açò significa que l’examen oral de B1 també es farà per parelles, i no individualment com s’havia fet fins ara.

noves-provesjqcv4

Si teniu cap pregunta, podeu deixar un comentari ací davall o escriure’m mitjançant el formulari de contacte, i faré tots els possibles per a respondre els vostres dubtes. També em podeu trobar en el Facebook, per cert, en la pàgina del blog, i al Twitter.

A més a més, estic preparant una comparativa entre les proves de la CIEACOVA i de la JQCV per al nivell B1, en què desglossaré cada apartat, que crec que serà útil tant per als aspirants com per als profes que els preparen. Si vos interessa, no dubteu a subscriure-vos al blog per a rebre una notificació al correu electrònic quan estiguen publicades!