Dilluns vos preguntava a la pàgina de Facebook si us agradaria llegir una sèrie de dictats útils per a preparar el Mitjà i el Superior. En línia teniu ja els de la Universitat Politècnica i els de la JQCV, però hi ha aspirants que necessiten més material de preparació i sovint els que vénen amb els llibres de text van massa ràpid o no fan pauses. Per això mateix, hui comença la sèrie de dictats!

Com que la diferència de nivell entre el Mitjà i el Superior no és abismal (pensem que parlem del C1 i el C2, dos nivells consecutius al Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües), he decidit fer dictats que vos puguen servir per a qualsevol dels dos nivells. El format serà sempre el mateix: un àudio amb la lectura seguida i un àudio amb la lectura pausada. Idealment, per a reproduir les condicions de l’examen, hauríeu de reproduir-los sense pausar-los (ja porten les pauses incorporades) en el següent ordre:

  1. Lectura seguida
  2. Lectura pausada
  3. Lectura seguida

Comprovareu que, com en els dictats de la JQCV, cada fragment es repeteix dues vegades. A més, els textos són de tipologia similar (narrativa) als que fan servir per al Mitjà i el Superior.

Després de fer les tres audicions del dictat (i no abans!), convé que en llegiu la transcripció i feu una avaluació de la vostra tasca. Per a això, recordeu els criteris de correcció de la JQCV que, en el cas del dictat, són els mateixos per al Mitjà i el Superior:

Es descompten 2 punts per cada error de qualsevol tipus excepte de puntuació. Es compta un error per paraula. Els errors repetits no descompten.

Exemples d’error: paraules no escrites o canviades. Grafies ambigües. Separació de paraules. Separació sil·làbica a final de línia. Guionet. Consonantisme i vocalisme. Apostrofació i contracció. Accentuació i dièresi.

Puntuació: Es descompta 1 punt en els errors greus respecte a la gramàtica normativa, com ara: separar amb coma el subjecte i el verb, separar amb coma el verb dels complements directe o indirecte, utilitzar més de tres punts suspensius, no posar comes en les enumeracions simples, posar un punt després del signe d’interrogació o exclamació, no posar punt al final de paràgraf… Els errors repetits no descompten.

No oblideu que el dictat es puntua sobre 20 punts en els dos casos i que la nota que n’obtingueu computa, juntament amb la redacció, a l’àrea d’expressió escrita. Què vol dir això? Que, tot i tenint un zero en el dictat (no hi ha notes negatives), podeu aprovar l’àrea si teniu bona nota en la redacció.

I, ara sí, passem al primer dictat!

 

Com ha anat? Era el més facilet de la sèrie. A poc a poc, apujarem el nivell… Com sempre, deixeu un comentari si teniu suggeriments o dubtes!