La imminent obertura d’À., la nova radiotelevisió pública valenciana, ha provocat un interés creixent en l’obtenció del certificat de Llenguatge als Mitjans de Comunicació de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià. I no és gens estrany, això: és un dels mèrits que entren al barem aprovat pel Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC).

Al web de la JQCV teniu els exàmens dels anys anteriors, però no les correccions. Si més no, feu-hi una ullada: heu de saber a què vos enfronteu! A primera vista, és fàcil veure que l’examen té 4 àrees:

ÀREA 1 Llengua i mitjans de comunicació: producció de textos 10%
ÀREA 2 Normativa gramatical i llengua estàndard 40%
ÀREA 3 Normativa gramatical i registre periodístic 20%
ÀREA 4 Puntuació, convencions gràfiques i ortologia (prova oral) 30%

Abans de desglossar l’examen per àrees, plantegeu-vos una qüestió: quin perfil d’aspirant sou? Sou professionals de la llengua (tècnics lingüístics, profes de valencià, traductors i traductores, etc.)? Heu estat estudiant recentment per al Mitjà o el Superior? Si és així, segurament no necessiteu treballar excessivament les preguntes estrictament lingüístic, i vos podeu permetre centrar-vos en les particularitats de l’examen que detallarem a continuació. Si, per contra, teniu rovellats (o, directament, no teniu) els coneixements de valencià que es demanarien en un nivell C1 o C2, és imprescindible que actualitzeu la part lingüística, perquè té un pes important en la prova!

ASPECTES LINGÜÍSTICS

Com porteu els verbs, els pronoms febles, els accents, les dièresis…? Si no esteu al dia en el codi, és moment d’actualitzar-se. Els manuals i quadern de preparació del Mitjà i el Superior poden aprofitar però, si heu de triar, busqueu-ne dels antics, els que s’editaven abans del canvi de les proves de 2009. Per què? Doncs perquè tenen exercicis més semblants als que es demanen en la prova de Llenguatge als Mitjans de Comunicació com, per exemple, la correcció de frases. Un bon manual és l’Accent greu, de l’editorial Tabarca, que té un llibre de teoria i un quadern d’exercicis amb solucionari.

Accentuació i dièresi

Si vos hi fixeu, l’exercici 2 (el primer de l’àrea 2) es tracta de posar accents i dièresis a cinc paraules que poden portar-ne o no. Com es pot practicar això? A banda dels manuals, hi ha unes quantes maneres de fer-ho:

  • El Jugallengua i el Pràctic, que ja vos vaig recomanar en una entrada anterior, permeten triar quin camp de la llengua voleu treballar, i els accents i les dièresis són un d’eixos camps.
  • Els exercicis de la Universitat Politècnica del Grau Mitjà i el Grau Superior també tenen una secció d’accentuació i dièresi, i tenen solucionari. Aprofiteu-los!

Topònims i gentilicis

El Manual de documentació administrativa de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (pàgines 277-286) ofereix una bona llista de topònims (noms de llocs) valencians i forasters, i també de gentilicis. Això és útil per als exercicis 3 i 4 de la prova, en què heu d’adaptar, si és possible, paraules d’aquesta mena a la forma valenciana.

El web ésAdir, el portal lingüístic de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, té un bon recull de topònims, tant els que són de territoris on es parla català com de fora.

Estrangerismes

Només hi ha una pregunta, la 5, d’adaptació d’estrangerismes. Per a incorporar manlleus al sistema lingüístic, hi ha unes normes que podeu estudiar a partir de manuals com aquest però, sincerament, no crec que valga la pena fer tot l’esforç per a un percentatge tan baix sobre el pes de la nota…

Creació de paraules

L’exercici 6 va de composició i derivació: crear paraules a partir de les que vos donen. Hi ha alguns materials, com aquest, que vos poden servir. Sobre sinònims, antònims i altres relacions lèxiques, podeu aprofitar els exercicis corresponents de la Universitat Politècnica del Mitjà i el Superior.

Correcció i substitució

Hem entrat ja a l’àrea 3, en què trobareu els exercicis 7 i 8, que demanen que corregiu formes incorrectes o poc adequades al registre. La diferència entre els dos exercicis és que en el 7 vos diuen quin és el sintagma que heu de substituir mentre que, en el 8, teniu la frase sencera i heu de trobar vosaltres mateixos les errades.

Per a aquests exercicis, el més útil és buscar manuals amb pràctiques de correcció de textos que porten un solucionari que vos permeta saber en què heu fallat i per què. A banda de l’Accent greu, de Tabarca, que podeu trobar en bona cosa de llibreries i també en les biblioteques públiques. També vos ajudaran en aquest sentit tots els manuals adreçats a preparar les proves de la JQCV editat abans de 2009, quan les proves del Mitjà i el Superior incorporaven correcció de frases. L’Apte n’és un bon exemple, però alerta: el Nou apte ja està adaptat a les proves de 2009 i, per tant, no té correcció de frases! El Consultor gramatical de Tabarca també vos pot ser útil, així com el Valencià mitjà de Castellnou.

A més, podeu buscar reculls de les proves de la JQCV anteriors a 2009. Abans estaven publicades a la pàgina web de la JQCV, però han desaparegWhatsApp Image 2017-05-30 at 10.30.14ut. Des d’ací aprofite per a demanar-vos que, si algú n’haguera guardat els documents, me’ls fera arribar: estaria eternament agraïda! Així i tot, si teniu temps, ganes i biblioteques, podeu trobar reculls de proves editats en paper, com el que teniu a la foto, editat per Tàndem i la Generalitat Valenciana l’any 1993. Aquest, de fet, també incorpora un model d’examen de Llenguatge als mitjans de comunicació, que no ha canviat substancialment des de 1993.

Vigileu, però! La normativa ha canviat des de 2009. Algunes formes que abans eren incorrectes ja no ho són. És per això que és bo que, davant del dubte, consulteu les versions més recents de la Gramàtica i el Diccionari de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua. Si és correcte per a l’AVL, és correcte per a la Junta!

Quant a material gratuït en línia, la Diputació de València disposa d’alguns recursos; entre d’altres, aquest quadern d’exercicis amb el seu solucionari. Les primeres activitats són, potser, massa fàcils per al nivell que prepareu, però a partir de la 66 (pàgina 17) en trobareu d’interessants).

Signes de puntuació

De segur que, si esteu pensant en obtindre el certificat de Llenguatge als mitjans de comunicació, ja coneixeu els usos bàsics dels signes de puntuació. Però, si aplicar-los a un text vos dóna problemes, caldrà que prepareu bé l’exercici 9, el primer de l’àrea 4. Es tracta de puntuar un text, sense més misteri. La bona notícia? L’ús dels signes de puntuació és molt similar en tots els dialectes de la llengua i, per tant, ben bé qualsevol exercici vos servirà per a practicar. Què vol dir això? Molt de material en línia, per descomptat!

ASPECTES CONCRETS

Hi ha tres exercicis que demanen competències marcadament més comunicatives que lingüístiques. L’exercici 1, que suposa la totalitat de l’àrea 1 (un 10% de la nota total de l’examen), vos demana que transformeu una notícia en castellà en una notícia de ràdio en valencià d’unes deu línies. Això suposa traducció i resum al mateix temps. A banda de la correcció lingüística, s’hi valoren les propietats textuals, com podeu comprovar als criteris de correcció:

• Estructura narrativa de la notícia (piràmide invertida). Coherència (distribució lògica de la informació).
• Estil (registre, en este cas radiofònic, que exigix el context. L’estil del text s’ajusta als criteris de precisió, claredat i concisió. Adequació de l’idioma original (castellà) al valencià.
• Cohesió (el text ha d’estar ben articulat, amb un bon ús dels connectors, dels signes de puntuació, de les convencions gràfiques, dels temps verbals, etc.).

Els dos últims exercicis de l’àrea 4 són la part oral de l’examen i es fan davant del tribunal i d’una càmera. En l’exercici 10 heu de llegir un text en valencià. Els criteris de correcció diuen:

Es valora l’adequació de la llengua als mitjans i el registre oral dins del llenguatge periodístic (locució i fonogènia, entesa com la capacitat a través de la qual la font sonora humana (emissor) és captada d’una manera harmònica per
l’oïdor): timbre, impostació de la veu, cadències, segmentació fònica, ritme, entonació, harmonia, etc.), així com la telegènia, entesa com la característica per la qual l’ull òptic (receptor) capta amb suficient credibilitat l’emissor.

En l’exercici 11 la cosa es complica: heu de traduir a vista (sense escriure) un text del castellà al valencià i llegir-lo en veu alta davant de la càmera. Remarque sense escriure perquè, en el moment de llegir, no tindreu davant el vostre quadern d’examen, sinó una versió ampliada del text a traduir sobre la qual no podeu efectuar anotacions. Per això, el meu consell és que busqueu les paraules complicades de traduir, en decidiu una solució i la memoritzeu, perquè quan arribeu a eixa frase vos isca de manera automàtica. Sona molt complicat, però no ho és tant: teniu temps de sobra per a preparar-ho. Vos donen el quadern d’examen complet, amb tots els exercicis, tan bon punt comenceu, així que podeu dedicar-hi el temps que considereu oportú. Sigueu savis i distribuïu bé el temps entre la part escrita i la part oral!

Com es poden preparar els aspectes concrets de l’examen de  Llenguatge als mitjans de comunicació? El tema del resum és complicat si no disposeu d’algú que vos indique si aneu per bon camí (això és, un/a profe o algú que domine el tema). Així i tot, escoltar ràdio i podcasts en valencià vos pot ajudar a fer-vos una idea del registre i l’estil dels mitjans de comunicació. Pel que fa a la part oral, vos recomane decididament que agafeu les proves d’anys anteriors (al final d’aquesta pàgina) i proveu de fer-los davant d’una càmera (la del mòbil és suficient) que vos enregistre. Després, mireu i escolteu la gravació i valoreu-la: La velocitat ha sigut adequada? Heu comés incorreccions? Vos heu quedat en silenci? Heu mantingut contacte visual amb la càmera? La postura corporal és la correcta?

Més idees?

Al meu parer, el certificat de Llenguatge als mitjans de comunicació és el més assolible de les tres capacitacions tècniques de la JQCV. Si ja controleu els continguts lingüístics, teniu moltes possibilitats. Pràctica, ganes i empenta i… un poquet de sort! Si teniu més propostes per a preparar-lo, no dubteu a fer-me-les arribar i les incorporaré a l’entrada. Espere que vos haja resultat útil. Ens veiem prompte amb un nou dictat!