En l’última entrada presentàvem una guia per a preparar la redacció d’articles d’opinió (nivell Mitjà) que va tindre un gran èxit: 14 comparticions al Facebook! Moltes gràcies a totes i tots!

Hui seguim en la mateixa línia i encarem l’altra tipologia textual que, des de 2009, se sol demanar als exàmens del Mitjà: la carta. Si heu fet una ullada a uns quants models d’examen anteriors, ja deveu haver notat que sempre vos donen a triar entre un article d’opinió i una carta formal o estàndard. Quan dic formal/estàndard vull dir que no parlem d’una carta personal ni tampoc d’una carta excessivament formal amb tractaments protocolaris ni fórmules pròpies del llenguatge administratiu. El tema sol estar vinculat amb l’àmbit laboral (una sol·licitud de feina, una carta de presentació) o tracta de les relacions amb les institucions públiques o privades una queixa, una reclamació, un agraïment…

Agafem com a exemple aquesta proposta extreta d’un dels exàmens de juny de 2017:

b) Heu adquirit un producte a través d’una empresa que treballa exclusivament en línia, i us ha arribat defectuós. Escriviu una carta a la cap del departament d’atenció al client en què exposeu els fets i sol·liciteu possibles maneres de compensació. (200 paraules)

Quines són les parts d’una carta?

La carta té una estructura externa menys flexible que la de l’article d’opinió. S’ha de dir, tanmateix, que no totes les persones que corregeixen exàmens apliquen els mateixos criteris: hi ha qui és més estricte amb l’estructura i qui dóna molta més importància al contingut. Però, per a curar-nos en salut, veurem l’estructura de la carta que proposa el Manual de documentació administrativa de l’AVL per a la carta. L’hem adaptada perquè s’adapte al que s’espera en un examen (per exemple, la capçalera de l’organisme que emet la carta és sobrera en el context d’una prova lingüística). Mirem-la:

Estructura de la carta:

IDENTIFICACIÓ DEL DESTINATARI
SALUTACIÓ
COS
-Exposició de motius
-Arguments/consideracions
-Conclusió
FÓRMULA DE COMIAT
FIRMA
DATACIÓ
(INFORMACIÓ ADDICIONAL)*

*(opcional)

Desenvolupem un poc cada part:

 • Identificació del destinatari: és on posem el nom de la persona a la qual ens dirigim i una adreça postal, real o fictícia. Recordeu que “don” i “doña” no existeixen en valencià: podem posar el nom a seques o precedir-lo del tractament Sr. (senyor) o Sra. (senyora). Si ens adrecem a algú com a representant d’una empresa, departament o organisme, hi afegirem abans del nom de la persona el nom de l’empresa/organisme i el del departament. Per a l’adreça, no oblideu escriure correctament l’abreviatura del tipus de via. Les més freqüents són (les posem en majúscula perquè aniran a principi de línia):
  • Carrer: C/
  • Avinguda: Av.
  • Plaça: Pl.
 • Salutació: com a terme mig entre el tractament cordial i el solemne, l’AVL proposa simplement “Senyor/Senyora”, seguit de coma (o dos punts, tant fa) i majúscula en la línia següent. Si no sabem si ens dirigim a un home o a una dona (per exemple, quan escrivim a una empresa), jo suggerisc la forma “Benvolguts”.
 • Cos: ací és on està el gruix del text. És important que l’ordre de les idees siga lògic, i jo subscric cada coma del que recomana l’AVL: “Cal estructurar la informació de forma ordenada. Així, en primer lloc, convé exposar els motius pel quals s’envia la carta; a continuació, els fets, els arguments o les consideracions que siguen convenients, i, finalment, una conclusió (ja siga una petició o una síntesi del que
  s’ha exposat).” Només hi afegiria separar cada apartat en un paràgraf diferent!
 • Fórmula de comiat: per a ser coherents amb la fórmula de salutació, utilitzarem la forma respectuosa (ni cordial ni solemne), és a dir, “Atentament/Ben atentament”. Com que després vindrà la firma, ho enllaçarem amb una coma.
 • Firma: la nostra identificació, real o fictícia. Posarem en primer lloc la firma manuscrita i, a continuació, el nom i cognoms.
 • Datació: hi farem constar la localitat des d’on enviem la carta (sense preposició davant, eh?!), el dia (en xifres), el mes (en lletres) i l’any (en xifres i tot sencer).
 • Informació addicional: la clàssica postdata (amb la sigla PD, sense punts i en majúscules) que, en casos de carta formal, podem utilitzar per a incloure referències a documents que adjuntem (una factura de compra, una fotocòpia de la denúncia que ens han posat…). En qualsevol cas, és opcional. La mateixa referència la podem incloure en el cos del text.

 

Un exemple…

Ibei SA
Departament d’Atenció al Client
Sra. Teresa Puig Ferrer
C/ Sant Antoni, 10, 5é p. 20
46031 Benimasclet

Senyora,

Li escric en relació a la comanda número 7893-123W que vaig efectuar el passat 22 de setembre. L’únic producte de l’encàrrec era un smartphone, concretament un YouPhone 14, que té diversos problemes de funcionament que detallaré a continuació.

En primer lloc, la bateria va donar errors des que el vaig estrenar. Tot i que vaig efectuar una càrrega completa del telèfon abans del primer ús, com s’especificava en les instruccions, el terminal passa del 100 % al 50 % de càrrega en cosa de quatre hores amb un ús normal. A més, els altaveus són deficients: sovint, el so s’apaga i és impossible escoltar una telefonada si no és amb els auriculars. Per si fóra poc, freqüentment el telèfon es reinicia sol, sense cap avís, la qual cosa és un gran inconvenient.

Aquest tipus d’irregularitats són inacceptables en un model de gamma alta com el YouPhone 14 i, per tant, sol·licite que em canvieu l’aparell per un de nou o, si no és possible, que em torneu l’import complet de la compra.

És la primera vegada que tinc inconvenients amb una adquisició feta en Ibei i estic segura que la resposta del seu departament serà positiva. Agraïsc de bestreta la seua atenció.

Ben atentament,

firma laura

Laura Pou Masip

Vilaconill, 15 d’octubre del 2017

PD Adjunte una còpia de la factura de compra.

… ben explicat!

La carta formal

 

Podeu descarregar la imatge anterior en format PDF ací.

Més dubtes?

Si voleu que desenvolupe algun dels apartats anteriors, o hi ha una tipologia textual que vos agradaria veure en una entrada, no dubteu a deixar un comentari i faré tots els possibles per a treballar-hi en les pròximes setmanes!

Ànims i bon treball (: