Benvingudes i benvinguts de nou! Abans de res, vos demane disculpes per no haver penjat abans esta entrada. Han sigut unes setmanes complicades en la meua vida personal i professional i no he tingut temps de fer-ho abans. Sóc conscient que queda molt poquet per a l’examen però, així i tot, espere que encara pugueu aprofitar un parell de consells!

En l’última entrada ens endinsàvem en el model d’examen del nivell C2 de CIEACOVA i proposàvem idees per a preparar-se per a la prova. Ja vos vaig avisar que és un model molt comunicatiu que evoluciona constantment i això dificulta l’autopreparació en comparació amb el model antic de la JQCV, per al qual hi havia a muntó de material publicat en paper i en la xarxa. També vam veure que la mateixa pàgina web de CIEACOVA té un apartat de dubtes freqüents molt complet pel que fa a les qüestions administratives. En esta entrada, doncs, ens centrarem en el model d’examen del nivell C1.

Exercici 1: text a partir d’àudio

Com en el nivell C2, la primera activitat demana que redacteu un text a partir d’un àudio:

Així, avaluen la comprensió oral i l’expressió escrita alhora. Com podeu practicar això? Bé, justament esta setmana s’ha posat en marxa À., la ràdio pública valenciana, que podeu escoltar en directe en línia ací o en les freqüències que podeu consultar en el mateix enllaç. Una bona pràctica seria escriure articles d’opinió a partir dels debats del magazín matinal Al Ras. Per desgràcia, això no és una pràctica autocorrectiva: vos anirà bé assajar per a l’examen, clar, però amb exercicis així és difícil saber si ho hem fet bé o malament sense un/a profe a l’abast.

Exercici 2: redacció

Comencen les diferències amb el nivell C2. En este nivell no heu de fer la redacció a partir d’una infografia, sinó a partir d’una proposta. També en teniu dues, per a triar. Les tipologies que apareixen en el model de juny de 2017 són un article d’opinió i una narracció. Si mireu el programa del nivell C1, diu que els textos que vos demanen poden ser explicatius, descriptius, instructius o argumentatius. En el blog hem publicat models de carta formal (podria ser una carta argumentativa o explicativa, per exemple) i d’article d’opinió (text argumentatiu). Si vos interessa veure entrades sobre la resta de tipologies, feu-m’ho saber als comentaris!

Exercici 3: omplir buits sobre morfosintaxi

El primer text que haureu de completar consistirà en preguntes de morfologia i sintaxi, és a dir, flexiò de gènere i nombre del nom i l’adjectiu, determinants i quantificadors, pronoms, verbs, adverbis, preposicions i conjuncions. Entre els exercicis que proporciona la Universitat Politècnica de València per a l’antic nivell Mitjà, en trobareu alguns que corresponen als ítems que hem citat. La Universitat d’Alacant també en té ací  i la Diputació de València, ací. No subestimeu el poder dels jocs: Enjogassa’t, de la Diputació de València, se suma al Pràctic, que segurament ja coneixíeu.

Exercici 4: reformular frases

Tornem a trobar-nos un exercici que ens és familiar: la mateixa activitat, però en un nivell més elevat, la demanen al certificat de C2. Podeu consultar, doncs, l’entrada anterior per a saber-ne més!

Exercici 5: opció múltiple

I, de nou, un altre que ja ens sona: hem de completar un text amb buits triant a partir de tres respostes possibles. En parlàvem l’altre dia:

Els que heu estat preparant-vos per a algun examen del model tradicional de la JQCV ja esteu familiaritzats amb este tipus d’exercici, amb la diferència que teniu un text complet i no frases soltes. Es tracta de triar l’opció més adequada entre tres. La majoria són del bloc de morfosintaxi i alguna d’ortografia: de lèxic, no n’hi ha cap. Així doncs, els exàmens de la JQCV de 2009 a 2017 de Mitjà i Superior, i toooooota la immensitat de material que hi ha disponible per a preparar la part de tipus test (que podeu consultar, per cert, ací) són material més que suficient per a assolir les competències que vos demana este exercici.

La diferència amb el nivell C2 és que, en el C1, sí que demanen lèxic. Per tant, quan feu els exàmens vells de la JQCV per a practicar, no descuideu les primeres preguntes de l’apartat d’estructures lingüístiques!

Exercici 7: comentari sobre text llegit

Recordeu els textos de la JQCV que, en l’àrea d’expressió oral, havíeu de llegir en veu alta i comentar? CIEACOVA ens demana que donem l’opinió sobre un text que haurem llegit en veu alta. Si feu un colp d’ull als criteris de correcció, veureu el que valoraran les persones que vos examinen (les negretes les he afegides jo):

L’exposició oral s’avalua seguint els criteris següents:
a. Adequació (3 punts): s’avalua la capacitat de respondre amb eficàcia a situacions
comunicatives amb un ús de la llengua formal, l’adequació del tipus de llengua a la
formalitat i a la intencionalitat, i la flexibilitat i la variació en la utilització dels recursos lingüístics.
b. Coherència i cohesió (4 punts): s’avalua la capacitat de comprendre i construir un
discurs lògic i clar, exposar-lo de manera ordenada i amb una extensió que el faça
eficaç: el text ha de respondre al que es demana. També s’avaluen els recursos de
la llengua per expressar les idees de manera clara i completa.
c. Fluïdesa (4 punts): s’avalua l’espontaneïtat, l’autonomia i la capacitat per a
expressar-se amb un ritme regular i natural per al nivell.
d. Repertori gramatical i lèxic (4 punts): s’avaluarà l’ús adequat dels elements
morfològics i sintàctics així com la varietat i la precisió lèxica.
e. Correcció fonètica (3 punts): s’avalua la capacitat de pronunciar amb claredat i
amb un bon grau de correcció d’acord amb els criteris de pronúncia estàndard. Es considerarà impropi l’ús de fonemes aliens al sistema lingüístic català o una dicció que exigeix un esforç d’atenció per part de l’interlocutor.

És important, doncs, que eviteu els col·loquialismes, que seguiu un ordre clar a l’hora d’exposar, que no comenceu massa ràpid (per a mantindre el ritme constant) i que no feu pauses excessives mentre parleu. Tot això, clar, sumat a l’ús de la llengua normativa i d’una pronunciació adequada. Com en la redacció, és difícil practicar sense tindre algú que vos corregisca, però la pràctica d’enregistrar-vos i escoltar el que heu dit vos pot ajudar.  Per als tipus de text, aprofiteu els que han aparegut en els exàmens del Mitjà de la JQCV, que tenen una extensió i una tipologia similars a la de l’exemple de CIEACOVA.

Un truquet que vaig aprendre d’una gran profe, i que sempre compartisc amb els alumnes, és organitzar el discurs en paper a través de tres o quatre connectors. Per exemple, podem escriure al full de prendre notes: PC (per començar), A+A+ (a més a més), DA (d’altra banda) i PA (per acabar). D’esta manera ens assegurem que hem introduït dos o tres idees diferents, que hem fet servir una introducció i una conclusió i que no anem botant d’un tema a un altre. Proveu-ho!

Exercici 8: diàleg

En l’últim exercici de la prova, heu de mantindre un diàleg sobre una situació comunicativa marcada amb un altre aspirant. Els criteris de correcció són molt similars als de l’exercici anterior, però ara vos caldrà més espontaneïtat, perquè heu d’adaptar-vos al que diga l’altra persona. Ja sabeu que la millor manera d’aprendre a parlar és practicar la parla, però, si voleu uns quants consells, ací van:

  • Llegiu bé l’enunciat. És important que vos adapteu al que demanen i que respecteu el paper que vos ha tocat, si són diferents per a cada aspirant. Si el vostre company vos ha de fer unes preguntes, no doneu la informació abans que les faça. Observeu quina és la funció lingüística que vos demanen: convéncer? informar-vos? demanar informació? Ah! I fixeu-vos també en si cal o no que arribeu a un acord amb l’altre aspirant.
  • No acapareu la conversa ni tampoc vos deixeu fagocitar per l’altre aspirant. El pes de les intervencions ha de ser equilibrat. Si veieu que vos estan anul·lant, imposeu-vos sense por. Si noteu que esteu parlant molt i l’altre aspirant no gens, animeu-lo a participar amb alguna pregunta (“estàs d’acord?”, “penses el mateix que jo?”, “tu què n’opines?”).
  • Existeix la creença que utilitzar paraules com “tanmateix”, “gairebé” o “aleshores” condueix a l’aprovat directe. No és cert: cal fer-les servir bé! Abans de col·locar un mot, assegureu-vos que té sentit. Un exemple: si podeu substituir “doncs” per “perquè”, no podeu fer servir “doncs”.
  • Podeu portar la conversa lleugerament cap a un camp que vos resulte més còmode, però no massa. Desviar-se excessivament del tema mai no ajuda!

Ara sí!

Hem acabat la temporada CIEACOVA hivern 2018. Recordeu que teniu al vostre abast l’entrada sobre errors més freqüents en les proves de CIEACOVA, consells per a les proves CIEACOVA i les de model de text: l’article d’opinió i la carta.

Molta sort!